Hemförsäkring

Hemförsäkringar för alla olika typer av boenden

En trygg och bra hemförsäkring är en bra investering för dig och din familj. Här hos oss så jämför vi hemförsäkringar från olika försäkringsbolag, allt för att hjälpa dig på vägen att kunna hitta en bra och prisvärd hemförsäkring som täcker alla era behov. En grundläggande hemförsäkring skyddar dig, din familj, ditt boende och era saker om olyckan skulle vara framme.

Vad ingår i en hemförsäkring?

Vad som ingår i en hemförsäkring kan ibland variera något mellan de olika försäkringsbolagen. Därför är det också alltid bra att först ta del av vår jämförelse av hemförsäkringar här på vår sida innan du bestämmer dig för vilken du ska investera i. Det är dock vanligt att en bra hemförförsäkring innehåller:

  • Egendomsskydd. Hemförsäkringen gäller för din egendom vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.
  • Överfallsskydd. Om du blir utsatt för våld, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få överfallsersättning.
  • Reseskydd. Reseskyddet täcker läkarvård, tandläkarvård och eventuella merkostnader som du kan ha när du är utomlands. Reseskyddet täcker även för stöld och skador som kan ske på ditt bagage. Hur länge reseskyddet gäller varierar mellan de olika försäkringsbolagen.
  • ID-stöld En heltäckande hemförsäkring innehåller ofta skydd mot ID-stöld.
  • Allriskförsäkring. En allriskförsäkring elller drulleförsäkring som de också kan kallas kan också ingå i många täckande hemförsäkringar, även om detta inte är obligatoriskt. En allriskförsäkring täcker ofta den eller de områden där en vanlig hemförsäkring inte ger fullt skydd.
  • Ersättning obrukbar bostad. Flera hemförsäkringar kan ge ersättning för merkostnader som logi, kost och magasinering under viss tid om din bostad, helt eller delvis, blivit obrukbar efter brand eller annan händelse.
  • Rättsskydd. Ett rättsskydd kan också ingå i flera hemförsäkringar. När detta ingår så täcker detta när du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist. Med rättsskyddet så kan du få ersättning för tex. Ombudskostnader och rättegångskostnader.
Vem eller vilka gäller din hemförsäkring för?

En hemförsäkring gäller för dig som har köpt försäkringen men även för alla eventuella personer som även bor i samma bostad och som är folkbokförda på samma adress. Personer som bor tillsammans med dig och som har gemensamt hushåll med dig kan också ingå under hemförsäkringens skydd, även om de inte är folkbokförda på samma adress.